Aby zaistnieć on-line, trzeba wiedzieć po co.

Jak efektywnie
wejść w Internet?

Firmy mocno osadzone na rynku w Polsce, zbudowane w erze przedinternetowej i dobrze zarządzane, widzą wyzwanie, jakie przed nimi stoi, czyli: „wejść w Internet”.

Dla każdego managera oznacza to co innego. Dla jednego będzie to wizerunkowe zabezpieczenie „przedpola” w formie stworzenia wizytówkowej strony WWW. Dla kolejnego – stworzenie komunikacji z obecnymi klientami za pomocą Facebooka, lub rozszerzenie jej o komunikację wizerunkową poprzez Instagram. Następny zapragnie sprzedaży online w kanale b2c lub b2b. Będzie chciał zintegrować usługi zewnętrzne z systemami wewnętrznymi (księgowe, CRM itd.). Często zachodzi potrzeba przeanalizowania efektywności wdrożenia wyżej wymienionych zagadnień również w kanale mobilnym. Dzieje się tak dlatego, że niemal w każdym przedsiębiorstwie wydaje się on mieć gigantyczny potencjał. Różnica jednak pomiędzy „wydaje się” a „ma” może być bardzo kosztowna.

Jesteśmy od tego aby oszacować potrzeby i skalkulować rekomendowane rozwiązania. Dobry plan i systematyczne wdrożenie (procesów w firmie oraz narzędzi do ich obsługi online) to podstawa sukcesu.

Jeśli masz z tym zakresie pytania – pisz! Email nic nie kosztuje ;)